Kaubatagastamine

Kaupade tagastamine

Garantiikohustused


 

 Kampaaniaturg.ee  müüdavate kaupade peamised omadused on näidatud iga kauba juures olevas kauba kirjelduses. Teatud kaupadele antakse tootja garantii, mille kehtivustähtaeg ja muud tingimused on esitatud nende kaupade kirjeldustes ning detailiseeritakse garantiitalongil.

Garantiiteenindusse saadetavad kaubad korjab ära kuller. Kauba tagastamiseks palume pöörduda  e-posti teel info@kampaaniaturg.ee

Garantiiteeninduse korral kõrvaldatakse tootja süül tekkinud defektid järgmiste tähtaegade jooksul: 14-21 päeva jooksul, alates kauba üleandmisest garantiiteenindust teostavale ettevõttele või 45 päeva jooksul, kui garantiiremondiks vajalikud detailid peab tellima välismaalt. Kõikidel juhtudel püütakse garantiiremont teostada võimalikult lühema aja jooksul.

Müüja antud kvaliteedigarantii ei piira ega ahista ebakvaliteetse kauba või teenuse ostmise puhul tarbijale seadustega tagatud õigusi. 

Lauamängud

Tootmispraagiga lauamängud võib tagastada meile. Sel juhul vahetatakse tootmispraagiga kaup kvaliteetse kauba vastu või tagastatakse Teile makstud raha.

Kvaliteetseid kaupu võidakse tagastada vaid seadustes sätestatud ning meie Ostu-müügi eeskirjades näidatud tähtaja jooksul ning pidades kinni Eeskirjade 11 punktis näidatud nõuetest. Sel juhul maksate kauba tagastamise kulud Teie.

Kosmeetika, parfümeeria, hügieenikaubad

Ostnud ebakvaliteetse kosmeetika-, parfümeeria- või hügieenitoote on Teil õigus tagastada see kaup meile. Sel juhul vahetatakse tootmispraagiga kaup kvaliteetse kauba vastu tasuta või Teile tagastatakse makstud raha.

Kvaliteetseid parfümeeria-, kosmeetika- ja hügieenikaupu ei või tagastada.

Imiku- ja lastekaubad

Ostnud ebakvaliteetse imiku- või lastekauba on Teil õigus tagastada selline kaup meile. Sel juhul vahetatakse tootmispraagiga kaup kvaliteetse kauba vastu tasuta või Teile tagastatakse makstud raha.

Teatud imiku- ja lastekaupadele (nt imikumööbel) antakse tootjagarantii, mille tingimused ja tähtajad leiate nende kaupade kirjeldustes ja garantiitalongil.

Kvaliteetseid kaupu võidakse tagastada vaid seadustes sätestatud ning meie Ostu-müügi eeskirjades näidatud tähtaja jooksul ning pidades kinni Eeskirjade 11 punktis näidatud nõuetest. Sel juhul maksate kauba tagastamise kulud Teie.

Kvaliteetset imiku- ja laste aluspesu ning hügieenikaupu ei või tagastada.

Toimetades kauba garantiikeskusesse, peab kindlasti esitama kõik tootja poolt kaubale lisatud dokumendid, kauba ostudokumendi (arve), mis on ühtlasi ka kauba garantiitalong.

Soovitatav oleks, et Ostja toimetaks kauba garantiiteenindusse täielikult komplekteerituna ja originaalpakendis. Mistahes juhul peab kauba esitama sellises komplektsuses, et seda oleks võimalik sisse lülitada (peab olema kaup ja selle toiteallikas).

Juhime tähelepanu sellele, et:

  • remontimine või kauba vahetamine uue vastu ei pikenda kauba garantiiaja kehtivust;
  • informatsioonikandjatel olevale informatsioonile ei kohaldata garantiid. Andmete kaotamise või taastamisega seotud kulusid ei kaeta;
  • sõltuvalt tootjast antakse sülearvuti akudele nende naturaalse kulumise tõttu 6 kuni 12 kuuline garantii.

Juhul, kui olete ostnud ühe nendest kaupadest ja märkate, et see on ebakvaliteetne on Teil õigus tagastada selline kaup meile kauba garantiitalongil näidatud tähtaja jooksul. Sel juhul vahetatakse tootmispraagiga kaup kvaliteetse kauba vastu tasuta või Teile tagastatakse makstud raha. Kvaliteetseid kaupu võidakse tagastada vaid seadustes sätestatud ning meie Ostu-müügi eeskirjades näidatud tähtaja jooksul ja pidades kinni Eeskirjade 11 punktis näidatud nõuetest. Sel juhul maksate kauba tagastamise kulud Teie.

Kvaliteetset arvutitarkvara ei või peale pakendi kileümbrise rikkumist enam tagastada.

Juhindudes Jäätmekaitseseadusest Nr VIII-787, INFORMEERIME, et Elektri- ja elektroonikaseadmed (EES) sisaldavad keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlikke aineid ja seetõttu ei või kasutamiskõlbmatuid seadmeid visata ära koos olmejäätmetega. Ostes elektri- või elektroonikatoote Kampaaniaturg.ee veebikauplusest, võite meie kaupade väljastuspunkti tuua samast liigist kasutamiskõlbmatu toote.

Soovides ära anda kasutamiskõlbmatu EES toote, palume pöörduda teeninduspersonali poole, kes näitab Teile selliste jäätmete kogumiseks ettenähtud konteinereid. Meie ettevõte teeb koostööd ohtlikke jäätmeid käitleva ettevõttega, kellele need üle anname.. Seetõttu võite olla kindel, et Teie äraantud jäätmeid käideldakse õigesti ja ohutult.

Elektri- ja kütteseadmed

Kõikidele nendele kaupadele antakse tootjagarantii, mille tingimused ja tähtajad leiate nende kaupade kirjeldustes ja garantiitalongil. Kauba tootja garantiikohustused kehtivad vaid sel juhul, kui ei rikuta kauba garantiitalongil ja kasutusjuhendis näidatud tingimusi. Arusaamatuste vältimiseks soovitame tungivalt, lugeda tähelepanelikult läbi kauba kasutusjuhend, garantiitingimused ja tasuta garantiiteeninduse osutamise tingimused.

Kauba garantiiremonti andmisel esitage kindlasti ostudokument ja kauba garantiitalong. Garantiiperioodil sooritatakse garantiiremonti tasuta. Märkus: Alates 09 septembrist, 2010 a.  on kauba ostudokument (käibemaksuarve) ühtlasi ka garantiitalong.

Juhul, kui olete ostnud ühe nendest kaupadest ja märkate, et see on ebakvaliteetne on Teil õigus tagastada selline kaup meile kauba garantiitalongil näidatud tähtaja jooksul. Sel juhul vahetatakse tootmispraagiga kaup kvaliteetse kauba vastu tasuta või Teile tagastatakse makstud raha.

Kvaliteetseid elektri- ja kütteseadmeid võidakse tagastada vaid seadustes sätestatud ning meie Ostu-müügi eeskirjades näidatud tähtaja jooksul ning pidades kinni Eeskirjade 11 punktis näidatud nõuetest. Sel juhul maksate kauba tagastamise kulud Teie.

Aluspesu, ööpesu, pidžaamad, sukkpüksid, sukad, sokid

Kui olete ostnud ebakvaliteetse aluspesu, ööpesu, pidžaama, sukkpüksid, sukad või sokid on Teil õigus tagastada selline kaup meile. Sel juhul vahetatakse tootmispraagiga kaup kvaliteetse kauba vastu tasuta või Teile tagastatakse makstud raha.

Kvaliteetset aluspesu, ööpesu, pidžaamat, sukkpükse, sukki, sokke ei või tagastada.

Soovides eelpool näidatud juhtudel tagastada kauba meile (välja arvatud garantiiteenindus) on tarvis meid informeerida lõigus kontaktid näidatud viisidel.

Juhul kui kauba tagastamise põhjus on mitterahuldav kvaliteet, kohustume me vahetama ebakvaliteetse kauba kvaliteetse vastu omal kulul või tagastama kauba eest makstud raha. Ebakvaliteetsed kaubad vahetatakse või tagastatakse juhindudes Valitsuse 11-06-2001 määrusega Nr 697 kinnitatud Jaekaubanduseeskirjadest .

Hea kvaliteediga kaupade tagastamine on lubatud vaid Valitsuse 11-06-2001 määrusega Nr 697 kinnitatud Jaekaubanduseeskirjades sätestatud korras. Sel juhul maksate kauba tagastamise kulud Teie.

Kauba tagastamisel peab ostja pidama kinni järgmistest tingimustest:

  • Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis (seda punkti ei kohaldata ebakvaliteetse kauba tagastamise korral, välja arvatud juhud, kui tagastatakse ebakvaliteetne kosmeetika või parfümeeriakaup);
  • kaup peab olema Ostja poolt rikkumata;
  • kaup ei või olla kaotanud kaubanduslikku välimust (etikette ei ole rikutud, kaitsekile ei ole maha rebitud jms) (seda punkti ei kohaldata juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup);
  • tagastatav kaup peab olema samas komplektis kui Ostja selle sai;